Is mijn laadpaal fiscaal aftrekbaar in 2024?

Een laadpaal is een vrij grote uitgave en kan best een verschil maken als het aankomt op het belastbaar inkomen. In dit artikel lees je alles over de fiscale aftrekbaarheid van laadpalen voor zowel particulieren als bedrijven.

 • Laadpalen zijn niet aftrekbaar van de belasting als particulier.
 • Laadpalen zijn fiscaal aftrekbaar voor bedrijven zolang het is aangeschaft op de naam van de onderneming.
 • De MIA/VAMIL zijn regelingen waaruit je een fiscaal voordeel kan halen als onderneming.

Laadpaal fiscaal aftrekbaar als particulier

Nee, laadpalen zijn niet aftrekbaar van de belasting als particulier. Sinds 2021 is het helaas niet meer mogelijk om kosten van een laadpaal als particulier af te trekken van de personenbelasting.

Wel krijgen exploitanten van laadpalen tot zeker 2025 korting op de energiebelasting voor openbare laadpalen. Dit betekent dat de eigenaar van een openbare laadpaal, met een eigen aansluiting op het stroomnet, een lagere belasting op de geleverde elektriciteit betaalt. Deze regeling is echter niet interessant voor particuliere bezitters van een elektrische auto.

Volgens de ANWB levert dat een besparing op van ongeveer €470 per laadpaal per jaar, waarmee het plaatsen van laadpalen financieel aantrekkelijker wordt gemaakt (ANWB, z.d.).

Laadpaal fiscaal aftrekbaar als bedrijf

Ja, laadpalen zijn fiscaal aftrekbaar voor bedrijven. Zolang de laadpaal is aangeschaft op de naam van de onderneming zijn zowel de aanschafkosten als de installatiekosten fiscaal aftrekbaar. Beide kosten worden afgetrokken als investeringskosten voor de onderneming, waardoor je profiteert van belastingvermindering. De laadpaal verhoogt de catalogusprijs* van de auto niet (Belastingdienst, 2023).

Als de laadpaal op de zaak is aangeschaft kan je uiteraard ook de voorbelasting (21% btw) op de installatie en de laadpaal zelf terugvorderen. Ook bij het leasen van een laadpaal zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Dit geldt overigens ook voor werknemers met een zakelijke elektrische auto die thuis een laadpaal hebben staan. Hier worden de kosten door de onderneming vergoed.

Er zijn echter meerdere fiscale voordelen waar je gebruik van kunt maken. De Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunnen ook interessant zijn.

*Catalogusprijs: de oorspronkelijke prijs van de elektrische auto zonder de kosten van de aanschaf en plaatsing van de laadpaal.

MIA/VAMIL

De MIA/VAMIL zijn ook regelingen waaruit je een fiscaal voordeel kan halen. Zo profiteer je met de MIA van een investeringsaftrek dat kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kan je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit betekent dat je als bedrijf zelf de vrijheid hebt om te bepalen hoeveel van de investeringskosten in welk jaar wordt afgeschreven (RVO, 2017b).

De belangrijkste voorwaarden:

 • De investeringskosten bedragen minstens €2.500.
 • Je meldt het bedrijfsmiddel (oftewel de laadpaal) binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan bij de RVO. 

KIA

Tot slot hebben we de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je kunt in aanmerking komen voor KIA als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. De aftrek bedraagt maximaal 28% van het investeringsbedrag (Belastingdienst, 2023a).

De belangrijkste voorwaarden:

 • De investering bedraagt meer dan € 450 (excl. btw).
 • Het totaalbedrag van deze investeringen bedraagt jaarlijks minimaal € 2.401 (excl. btw).

Veelgestelde vragen

Mogelijk heb je nog wat vragen omtrent de fiscale aftrekbaarheid van een laadpaal. Hieronder bespreek ik de meest gestelde vragen.

Alleen laadpalen die zijn aangeschaft op de naam van de onderneming zijn fiscaal aftrekbaar en leveren een belastingvermindering op. Ook voor werknemers met een zakelijke elektrische auto die thuis een laadpaal hebben staan geldt een fiscale aftrekbaarheid.

Een zakelijke laadpaal kan worden afgetrokken als investeringskosten voor de onderneming, waardoor je profiteert van belastingvermindering. Je kan het bedrag dus aftrekken van het belastbaar inkomen van de onderneming (of een persoon) bij de berekening van de verschuldigde belastingen.

Doe tijdens het invullen van de belastingaangifte aanspraak op de desbetreffende regeling of aftrekpost die ook geldt voor laadpalen. Door aanspraak te maken op een fiscale aftrekregeling kan je profiteren van een belastingvermindering van laadpalen.

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

 • Belastingdienst. (2023, 29 maart). Privégebruik auto.
 • Belastingdienst. (2023a, maart 29). Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
 • MIA en Vamil voor ondernemers. (z.d.). RVO.nl.
 • Alle fiscale voordelen voor elektrische auto’s op een rij | ANWB. (z.d.). ANWB.
Scroll naar boven