Kan een laadpaal in de garage van een appartement?

Van plan om een laadpaal te plaatsen in de garage van je appartement? In dit artikel lees je of dit mogelijk is en wat er bij komt kijken.

 • Het is mogelijk om een laadpaal in de garage van je appartement te plaatsen.
 • Ga eerst in gesprek met de VvE.
 • De VvE gaat vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van een laadplan.
 • Een laadpaal in je garage is niet gevaarlijk.

Kan een laadpaal in de garage van mijn appartement?

Ja, het is mogelijk om een laadpaal in de garage van je appartement te plaatsen. Dit gaat echter niet zo eenvoudig als het plaatsen van een laadpaal bij een huis. Zodra je een appartement koopt ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij zorgen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw.

Aangezien de meeste onderdelen van het appartementsgebouw tot de gemeenschappelijk gedeelte horen, is de kans groot dat dit ook geldt bij het plaatsen van een laadpaal.

Hoe installeer je een laadpaal in de garage van een appartement?

Om een laadpaal in de ondergrondse garage van je appartement te plaatsen moet je dus eerst in gesprek gaan met de VvE. Dit is overigens waar de realisatie van laadinfrastructuur bij appartementen vaak begint.

De VvE gaat vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van een laadplan. In 2021 verscheen er een stappenplan die het opstellen van zo’n laadplan makkelijker moet maken (Vve laden, z.d.). Gebruik dit stappenplan en ga hiermee met het VvE-bestuur in gesprek, zodat er duidelijk afspraken worden gemaakt. Het stappenplan bestaat uit 3 stappen:

 • Voorbereiding: wat is de omvang van het project, hoe is het gesteld met het draagvlak onder de leden en wat zijn de verschillende laadoplossingen?
 • Uitwerking en de besluitvorming: maak het gedetailleerde werkplan concreet, vind een geschikte leverancier en leg het werkplan voor aan de vergadering van Eigenaars.
 • Realisatie en gebruik: ga over op realisatie en oplevering en vraag altijd naar de opleverdocumentatie. Zodra dit gerealiseerd is moeten de laadpunten onderhouden worden.

Communicatie binnen VvE-bestuur is hier erg belangrijk. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is het betrekken van de VvE-leden bij het voorbereiden van het werkplan voor laadinfrastructuur aan te raden (Nationale Agenda Laadinfrastructuur , z.d.). De slagingskans wordt dan ook sterk vergroot.

Als je een laadpaal in je garage wil plaatsen is het belangrijk dat je voldoende draagvlak creëert. Het helpt als meerdere bewoners geïnteresseerd zijn in laadpalen. De kosten en brandveiligheid in de parkeergarage zullen al snel ter sprake komen.

Om de VvE-leden erbij te betrekken kan je het volgende doen:

 • Deel informatie, zoals het werkplan dat is opgesteld.
 • Organiseer een informatiebijeenkomst.
 • Plan extra ledenvergaderingen in.
 • Ga in gesprek met buren.
 • Neem een enquête af onder de VvE-leden.  

Het opstellen van zo’n werkplan is tijdrovend en niet eenvoudig. Als oplossing is een plan opgesteld genaamd de notificatieregeling voor laadinfrastructuur. Hierdoor hebben appartementeneigenaren geen toestemming meer nodig van het VvE-bestuur en hoeven ze enkel te voldoen aan de eisen van de notificatieregeling.

Mede dankzij bezwaren vanuit het VvE-belang is deze regeling echter uitgesteld. Het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s is volgens de meest recente wetgevingstabel uit het ‘Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ pas voorzien op 1 januari 2025 (VvE Belang, 2023).

Is een laadpaal in je garage gevaarlijk?

Nee, over het algemeen is een laadpaal in je garage niet gevaarlijk. Gevaren kunnen echter ontstaan zodra er iets mis is met de accu, laadpaal of laadkabel. Vooral bij een defecte accu neemt het risico op brandgevaar toe.

Onderzoeksbureau CE Delft heeft echter uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico’s. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat elektrische auto’s niet brandgevaarlijker zijn dan brandstofauto’s (CE Delft, 2021). Er zijn wel andere maatregelen die je kunt nemen om de veiligheid bij het gebruik van laadpalen te waarborgen. De onderstaande maatregelen kan je bespreken binnen het VvE-bestuur:

 • Geef bij de hoofdingang aan waar de laadpalen zich bevinden.
 • Zorg voor een heldere communicatie over veilig gebruik.
 • Zorg voor centrale afschakeling van de laadvoorzieningen.
 • Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud.
 • Installeer uitsluitend Mode 3-laadpunten.

De brandweer raadt aan om de laadpalen vlakbij de ingang van de garage te plaatsen. Zo kan de elektrische auto bij brand sneller naar buiten worden gebracht.  

Laadpaal in garage verzekering

Een VvE heeft een opstalverzekering waarin schade door laadpalen mogelijk wel of niet wordt gedekt. Controleer bij de opstalverzekering van je VvE of laadpalen gedekt zijn. Meestal is een laadpaal verzekerd onder je inboedelverzekering met de dekking eigenaarsbelang. 

De VvE doet er verstandig aan om bepalingen over de verzekeringen en aansprakelijkheid in het huishoudelijk reglement op te nemen en hierover een overeenkomst met de eigenaar te sluiten. Het is aan de VvE om samen met de verzekeraar te overleggen over de eisen die worden gesteld bij het plaatsen van een laadpaal. Je wil immers voorkomen dat de verzekeraar niet uitkeert als er brand ontstaat door de laadpalen.

Verzekeraars kunnen dus een paar eisen hebben met betrekking tot de laadpalen. Doorgaan eisen de verzekeraars het volgende:

 • De locatie van de laadpaal.
 • Het aantal brandblussers in de ondergrondse garage.
 • De aanwezigheid van voldoende rookmelders.
 • Een maximaal aantal laadpalen.

Veelgestelde vragen

Mogelijk heb je nog wat vragen omtrent laadpalen in garages. Hieronder bespreek ik de meest gestelde.

Een laadpaal mag je altijd plaatsen op eigen terrein, zoals op je eigen oprit of in je eigen garage. Hiervoor gelden geen restricties en hoef je geen toestemming te hebben. Bij gemeenschappelijk eigendom moet altijd toestemming gevraagd worden van het VvE-bestuur.  

Ja, de VvE mag de plaatsing van een laadpaal weigeren. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom de VvE het verzoek voor een laadpaal weigert:

 • Beperkte capaciteit
 • Technische beperkingen
 • Esthetische overwegingen
 • Juridische en contractuele beperkingen

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

Scroll naar boven