Wat zijn de regels voor een laadpaal op een VvE terrein?

Laden bij de parkeergelegenheid van de VvE is goedkoper en comfortabeler. In dit artikel lees je wat je moet weten over het plaatsen van een laadpaal bij een VvE.

 • De VvE kan het plaatsen van een laadpaal weigeren.
 • Breng het VvE-bestuur op de hoogte van het plaatsen van een laadpaal.
 • Ga aan de slag met het opstellen van een werkplan.
 • De kostenverdeling is afhankelijk van het gebruik van gezamenlijke of individuele parkeerplaatsen.
 • De SVVE heeft sinds 1 januari 2024 twee subsidies beschikbaar gesteld voor oplaadpuntenadvies en basisinfrastructuur.

Kan een VvE een laadpaal weigeren?

Ja, een VvE kan een laadpaal weigeren. Om een laadpaal op gemeenschappelijk terrein te plaatsen heb je toestemming nodig van de VvE. Zij bepalen verder ook de voorwaarden waaraan je moet voldoen zodra je een laadpaal gaat plaatsen (Ministerie van Algemene Zaken, 2023).

Het is hier voornamelijk belangrijk om onderscheid te maken tussen gemeenschappelijke en privé-gedeeltes binnen het appartementsgebouw. Raadpleeg de akte van splitsing om erachter te komen welke delen van het gebouw tot het privé-gedeelte van een eigenaar behoren. De kans is echter groot dat alle onderdelen van het gebouw gemeenschappelijk zijn.

De afspraken die worden gemaakt en de voorwaarden die worden opgesteld verwerk je in een werkplan. Het werkplan voor de realisatie van laadinfrastructuur kan uitgewerkt worden door een VvE-lid of door de VvE zelf (Vve laden, z.d.-c).

Notificatieregeling

Het kan lang duren voordat alle afspraken zijn gemaakt, het werkplan rond is en alle VvE-eigenaren zijn geïnformeerd. Het plaatsen van een laadpaal voor een VvE-lid kan dan ook een langdradig verhaal worden.

Om dit proces te versnellen is er een wetsvoorstel gedaan: het wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten. Hierdoor hoeven VvE-leden, na het informeren van de VvE en het opstellen van een werkplan, geen toestemming meer te vragen van het VvE. Hierdoor wordt de drempel lager en wordt elektrisch rijden gestimuleerd.

Leuk plan, maar het VvE Belang heeft bezwaren ingediend. Zo zou deze regeling zorgen voor een grote verzwaring van taken voor de VvE-bestuurders. De notificatieregeling zou in juli 2023 gepubliceerd worden, maar is uitgesteld. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is voorzien met ingang van 1 juli 2025 (VvE Belang, 2023b).

Een laadpaal in een VvE garage plaatsen

Zolang er nog geen notificatieregeling voor oplaadpunten is zal je dus eerst verplicht toestemming moeten vragen aan de VvE. Het plaatsen van een laadpaal in een VvE garage gaat doorgaans als volgt:

 • Neem contact op met het VvE-bestuur om ze op de hoogte te stellen van je voornemen. Vraag alvast aan andere bewoners of zij op korte termijn mogelijk ook geïnteresseerd zouden zijn in een laadstation.
 • Ga samen met de VvE aan de slag met het opstellen van een laadplan/werkplan.
 • Gebruik voor het uitwerken van het laadplan het stappenplan van VvE Laden en volg de stappen die hierin worden beschreven.
 • Download bijlage A en gebruik het format om het laadplan op te stellen.
 • Download bijlage B. Gaat het om gemeenschappelijk aangelegde laadpalen, kies dan bijlage 5.1. Is er behoefte aan privé aangelegde laadpalen, kies dan voor bijlage 5.2.  
 • De documentatie is compleet voor besluitvorming. De laatste stap is het oproepen van de Vergadering van Eigenaars. Tijdens de Vergadering van Eigenaars wordt besloten of het voorstel met werkplan wordt goedgekeurd.

Privé of gemeenschappelijk? Privé gedeelten zijn gedeelten waar alleen de appartementseigenaar toegang tot heeft. Gemeenschappelijke gedeelten zijn de delen van het gebouw die niet als afzonderlijk gebruiksrecht in appartementsrechten gesplitst zijn. (RST advocaten, 2021).

Laadpaal VvE kosten

Het verdelen van de kosten is een belangrijk onderdeel bij het plaatsen van een laadpaal. Bij het plaatsen van een laadpaal bij een VvE wordt besproken op welke manier de kosten kunnen worden verdeeld tussen de VvE en de elektrische rijders.

Met de volgende kosten krijgen VvE’s te maken bij het realiseren van laadinfrastructuur:

 • De aanschaf van de laadpunten
 • De daarbij behorende diensten en beheer
 • Eventuele verzwaring van de meterkast en vermogen
 • Installatiewerkzaamheden en onderhoud
 • Toekomstige uitbreidingen en maatregelen voor de brandveiligheid

We kunnen deze kostenposten opsplitsen in basisinfrastructuur en gebruikerskosten. De kostenverdeling komt er dan over het algemeen als volgt uit te zien:

Kosten voor..Voorbeeld
BasisinfrastructuurMeestal voor de VvE.Uitbreiding van de netaansluiting en de plaatsing van de onderverdeelkast.
GebruikerskostenVvE-leden die een laadpunt willen (eigenaar van de parkeerplek).De installatie van de laadpunten en het beheer.

Hoe de kostenverdeling eruitziet is voornamelijk afhankelijk van het type laadinfrastructuur. Zo kunnen we een onderscheid maken tussen gezamenlijke en individuele parkeerplaatsen. In de tabel hieronder worden de verschillende scenario’s met de bijbehorende kostenverdeling weergegeven door VvE Laden.  

KostenpostIndividuele oplossingCollectief – basisvoorzieningCollectief- compleetCollectief- compleet
Individuele parkeerplaatsenGezamenlijk parkeerplaatsen
LaadpuntEigenaar parkeerplaatsEigenaar parkeerplaatsEigenaar parkeerplaatsVvE, of
VvE financiert voor, gebruiker betaalt eenmalig gebruikersbijdrage
(Basis-) infrastructuurEigenaar parkeerplaatsDe installatie van de laadpunten en het beheer.VvE, of
VvE financiert voor, eigenaar betaalt aansluitbijdrage
VvE

Bekijk voor meer informatie het stappenplan laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE.

Extra Tip!

Bij het kiezen van een laadpaal voor de VvE zijn er een paar dingen waarop je moet letten:

1. Een slimme laadpaal met Dynamic Load Balancing.
2. Eventuele uitbreidingen in de toekomst.
3. Systeem voor kostenverrekening (abonnement, passysteem of een tussenmeter).
4. Centrale afschakeling van de laadpunten (bij calamiteit).
5. Optioneel: een laadpaal die aan de muur kan worden bevestigd.

Laadpaal VvE subsidie

Het opstellen van een laadplan kan veel tijd in beslag nemen. Daar komt bij dat veel VvE’s niet over de benodigde kennis beschikken om zo’n laadplan uit te werken. Om VvE’s tegemoet te komen heeft de SVVE sinds 1 januari 2024 twee subsidies beschikbaar gesteld. Eén van deze subsidieregeling is het oplaadpuntenadvies (RVO, 2024).

De subsidieregeling houdt in dat VvE’s subsidie kunnen krijgen voor het op laten stellen van een adviesrapport. Er zijn meerder bedrijven die een deskundig laadpuntenadvies voor VvE’s kunnen opstellen. Zij zijn bekend met de besluitvormingsprocessen binnen VvE’s en kunnen helpen om tot een afgewogen en positief besluit te komen (WebSentiment B.V., z.d.-b).

De Vereniging Elektrische Rijders heeft een aantal bedrijven beoordeeld op hun deskundigheid op het gebied van laadinfrastructuur en veilige installatie. Klik op de knop hieronder om de beoordeelde bedrijven te bekijken die VvE’s kunnen voorzien van oplaadpuntenadvies.

75% van de advieskosten (incl. btw) worden vergoed met een maximum van € 1.500. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je in aanmerking komt voor de SVVE. Ga voor meer informatie naar de RVO.

Veelgestelde vragen

Mogelijk heb je nog wat vragen omtrent het plaatsen van een laadpaal. Hieronder bespreek ik de meest gestelde vragen.

Nee, zolang je de laadpaal op eigen grond plaatst heb je geen vergunning nodig. Dit geldt zoveel voor bedrijven als particulieren. Heb je geen eigen terrein, dan kan je een laadpaal ook in een openbare ruimte plaatsen, mits je geen vergunning hebt van de gemeente.  

Als particulier betaal je een laadpaal geheel zelf. Rijd je met een leaseauto van de zaak, dan vergoedt je werkgever de kosten voor de aanschaf en de installatie van de zakelijk laadpaal bij je thuis. De werkgever is namelijk verplicht om de kosten voor een auto van de zaak op zich te nemen.

Wie juridisch eigenaar is van de grond wordt automatisch ook eigenaar van de laadpaal. Dit komt omdat laadpalen worden beschouwd als onroerend goed. Een openbare laadpaal is dus formeel eigenaar van de gemeente (NKL Nederland, 2023).

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

 • Gemeenschappelijke gedeelten en zaken versus privé gedeelten – Juridisch advies voor ondernemers en vastgoedeigenaren. (2021, 25 augustus). Juridisch advies voor ondernemers en vastgoedeigenaren.
 • Ministerie van Algemene Zaken. (2023, 20 januari). Heb ik toestemming nodig van de vve voor een laadpaal voor mijn elektrische auto? Rijksoverheid.nl.
 • NKL Nederland: Startpunt laadinfrastructuur elektrisch vervoer. (2023, 19 april). NKL Nederland.
 • SVVE: subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. (z.d.). RVO.nl.
 • Vve laden. (z.d.-b). VvE laden.
 • WebSentiment B.V. (z.d.). EV Rijders | Home | Vereniging Elektrische Rijders.
 • Wetsvoorstel: Notificatieregeling Oplaadpunten VvE’s – VvE Belang. (2023b, juni 2). VvE Belang.
Scroll naar boven