Waar doe je een melding van laadpaalkleven?

Laadpaalklevers vormen veel ergernis bij elektrische rijders. Zeker als je hier vaker de dupe van bent. In dit artikel lees je waar en wanneer je een melding doet van laadpaalkleven.

 • Een melding maken van laadpaalkleven kan op de website van je gemeente.
 • Bij veel gemeentes doe je hiervoor een ‘Melding Openbare Ruimte’ of ‘Melding buitenruimte’.
 • In plaats van een Melding Openbare Ruimte kan je ook een handhavingsverzoek indienen.
 • Laadpaalkleven is lang niet in elke gemeente verboden en strafbaar.

Waar doe je een melding van laadpaalkleven?

Een melding maken van laadpaalkleven kan op de website van de gemeente. Er zijn 2 verschillende soorten meldingen die je kan doen. Beide worden ze hieronder besproken.

Melding Openbare Ruimte

Voor het doen van een melding verwijzen gemeentes je vaak door naar ‘Melding Openbare Ruimte’ of ‘Melding buitenruimte’. Zo’n melding kan je doen als er iets in de openbare ruimte kapot is of voor overlast zorgt. Elke gemeente heeft een pagina waarop je dit kunt doen.

De volgende informatie geef je aan de gemeente als je een Melding Openbare Ruimte wil doen:

 • Het onderwerp, oftewel de overlast die je ervaart.
 • De locatie van de oplaadplek: een straatnaam en huisnummer of kruising.
 • De dag en het tijdstip waarop meestal de oplaadplek door een niet-ladend of niet-elektrisch auto bezet is.

Extra tip!

Zorg dat je bij het doen van een melding of het indienen van een verzoek je situatie specifiek omschrijft. Door de gemeente voldoende informatie te geven kunnen zij je melding beter in behandeling nemen.

Handhavingsverzoek

In plaats van een Melding Openbare Ruimte kan je ook een handhavingsverzoek indienen, alhoewel dit minder gebruikelijk is. Een handhavingsverzoek van een burger wordt meestal ingediend omdat iemand zich ergens aan stoort (Handhavingsrecht, 2019).

Houd er rekening mee dat je bij de meeste gemeentes enkel en handhavingsverzoek kan indienen als je rechtstreeks, persoonlijk of actueel belanghebbende bent van de situatie.

Het grootste verschil tussen een handhavingsverzoek en melding is dat je gemeente formeel een besluit neemt over je verzoek. Bij het doen van een melding daarentegen wordt er geen formeel besluit genomen. Daar komt bij dat de inhoud van het handhavingsverzoek en je identiteit worden bekendgemaakt aan degene die volgens jou in overtreding is.

De volgende informatie geef je aan de gemeente als je een handhavingsverzoek wil doen:

 • Naam, adres en je handtekening.
 • De datum.
 • Duidelijke omschrijving van de situatie.
 • Er moet duidelijk zijn waar de overtreding uit bestaat. Aan welke regels houdt de laadklever zich niet?

Wanneer doe je een melding van laadpaalkleven?

Laadpaalkleven is lang niet in elke gemeente verboden en strafbaar. Het parkeerbeleid verschilt dan ook per gemeente.

Voordat je een melding doet kan het dus de moeite waard zijn om eerst de regelgeving van je gemeente te raadplegen. Veel gemeentes hebben een aparte pagina waarop de regelgeving omtrent openbare laadpalen en elektrische auto’s staat beschreven. De ene gemeente is strenger op het aanpakken van laadpaalklevers dan de ander.

Elke gemeente staat er weer wat anders in:

 • Gemeente Amsterdam: er is geen tijdslimiet voor het parkeren bij een laadpaal. De gemeente zegt hierover het volgende: ‘We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen (NH Nieuws, 2022).’
 • Gemeente Noordwijk: heeft in 2020 een laadpaalklever een boete gegeven van 95 euro. In het APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) staat expliciet vermeld dat het niet is toegestaan een paal langdurig bezet te houden (NOS, 2022).
 • Gemeente Utrecht: geeft op de website aan dat ze het moeilijk kunnen handhaven en dat laadpaalklevers niet altijd in staat zijn om hun auto tijdig te verplaatsen (Gemeente Utrecht, z.d.). er wordt dan ook niet gehandhaafd op laadpaalklevers.

Veelgestelde vragen

De kans is groot dat je nog wat vragen hebt over het melden van laadpaalklevers. Hieronder bespreek ik de meest gestelde vragen.

Laadpaalkleven is in sommige gemeentes strafbaar. Dit hangt af van het parkeerbeleid van je gemeente. De Hoge Raad heeft echter in zijn algemeenheid bepaalt dat als je parkeergeld betaalt, je geen boete kan ontvangen voor laadpaalkleven. Hoef je helemaal geen parkeergeld te betalen, dan heb je wel kans op een boete.

Bij laadpaalkleven wordt een laadpaal bezet gehouden terwijl de accu van de auto al vol zit. De auto wordt dus niet meer opgeladen en de laadpaal wordt niet meer gebruikt. Als gevolg hiervan kunnen andere elektrische rijders de laadpaal niet gebruiken, wat al snel tot ergernis leidt.

Als je last hebt van laadpaalklevers kan je hiervan een melding doen bij de gemeente. Door een Melding Openbare Ruimte in te dienen stel je de gemeente op de hoogte van je probleem. De gemeente zal het vervolgens zo snel mogelijk voor je oplossen.  

Nee, het is niet altijd verboden om bij een laadpaal te parkeren met een niet-elektrische auto. Staat er een bord met ‘Alleen voor opladen elektrische voertuigen’ of ‘Alleen voor elektrische voertuigen’, dan mag je er alleen parkeren met een elektrische auto.

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

 • Deze Tesla hangt al acht weken aan een laadpaal in Amsterdam: “Bizarre vertoning”. (2022, 27 mei). NH Nieuws.
 • Frustratie om laadpaalklevers dit is gewoon niet hoe het hoort. (2023, 16 augustus). De Telegraaf.
 • Gemeente Utrecht. (z.d.-b). Openbare laadpalen | Gemeente Utrecht.
 • NOS. (2022, 11 april). “Laadpaalklevers” riskeren boete van 95 euro. NOS.
 • Sanders, A. (2019). Handhavingsverzoek: wanneer moet de overheid op onderzoek uit? Handhavingsrecht.nl.
Scroll naar boven