Wat doe je als een laadpaal bezet is?

Het is altijd vervelend als een laadpaal bezet is, zeker als het een benzine auto betreft. In dit artikel lees je wat wel en niet mag en wat je moet doen als een laadpaal bezet is.

 • Er zit niets anders op dan opzoek te gaan naar een andere laadpaal.
 • Je mag een laadpaal zolang bezet houden als je wil.
 • Raadpleeg het APV van je gemeente voor specifieke regels en uitzonderingen.
 • Een benzine auto mag een parkeerplaats met laadpaal vaak niet bezet houden.

Wat doe je als een laadpaal bezet is?

Als een laadpaal bezet is zit er niets anders op dan opzoek gaan naar een andere laadpaal. Met behulp van verschillende apps kan je voldoende laadpalen in de buurt vinden. Een voorbeeld van zo’n app is Shell Recharge.

Laadpaal apps als Shell Recharge geven aan of een openbare laadpaal vrij en beschikbaar is. Indien een laadpaal bezet is wordt dit op de kaart aangegeven met een bepaalde kleur of icoontje.  

Het is ook mogelijk om in de app te filteren op alleen beschikbare laadpalen, zodat je zeker weet dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Hoelang mag je een laadpaal bezet houden?

Je mag een laadpaal zolang bezet houden als je wil, tenzij in de Algemene Plaatselijke Verordening anders staat beschreven. Elke gemeente heeft een zogeheten APV: een op gemeentelijke niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift (InfoMil, z.d.).

Je elektrische auto aan de lader laten staan terwijl je accu al vol zit wordt ook wel ‘laadpaalkleven’ genoemd. Hier is in het verleden en tot op de dag van vandaag veel over te doen.

Er hebben zich in het verleden 2 situaties voorgedaan:

 • Amsterdam: In Amsterdam stond een Tesla maar liefst 8 weken aan dezelfde laadpaal. Er bestaat in Amsterdam echter geen tijdslimiet voor het parkeren bij een laadpaal. De gemeente zegt hierover het volgende: ‘We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen (NH Nieuws, 2022).’
 • Noordwijk: een automobilist in Noordwijk kreeg een boete van 95 euro nadat zijn auto al 2 uur vol aan de laadpaal stond. Het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden bepaalde dat de automobilist zijn voertuig had moeten verplaatsen. In de APV van Noordwijk staat namelijk dat het niet is toegestaan een paal langdurig bezet te houden (NOS, 2022).

Is laadpaalkleven in jouw gemeente niet toegestaan, dan moet je goed in de gaten houden wanneer de accu van je auto vol zit. Naast het voorkomen van boetes, is het ook sociaal om de laadpaal niet bezet te houden zodra je accu vol is.

Extra tip!

Er zijn 2 manieren om te weten of de accu van je auto wel of niet vol zit. Ten eerste geven laadpalen vaak een indicatie van de laadtijd. Daarnaast beschikken veel elektrische auto’s over een app waarin informatie over het voertuig te vinden is, waaronder het accupercentage.  

Laadpaal bezet door een benzine auto

Een parkeerplaats met laadpaal bezet houden door een benzine auto is vaak niet toegestaan. Dit is echter afhankelijk van het soort verkeersbord (50Five, 2023).

 • Bord 1: hier mogen elektrische en niet-elektrische voertuigen parkeren, ook al staat er een laadpaal.  
 • Bord 2: hier mogen alleen elektrische voertuigen staan die ook daadwerkelijk aan het opladen zijn.
 • Bord 3: hier mogen alleen elektrische auto’s parkeren, ongeacht of ze wel of niet aan het laden zijn.

Het kan per gemeente verschillen met welk parkeerbord je te maken krijgt. Het parkeerbeleid is dan ook niet overal in Nederland hetzelfde.

Zo geeft de gemeente Duiven op hun website aan dat ze gebruik maken van 2 soorten laadpalen. Bij een laadpaal zonder gebodsbord mag iedereen parkeren. Bij een laadpaal met gebodsbord mag je alleen parkeren met je elektrische auto én moet je laden (Duiven, z.d.).

Is de parkeerplaats die je wil gebruiken bezet door een benzine- of dieselauto terwijl dit niet de bedoeling is? Een melding maken doe je op de website van de gemeente (Gemeente Den Haag, 2023). Vaak dien je bij het doen van een melding het volgende te vermelden:

 • De locatie van de oplaadplek: een straatnaam en huisnummer of kruising.
 • De dag en het tijdstip waarop meestal de oplaadplek door een niet-ladend of niet-elektrisch auto bezet is.

Veelgestelde vragen

De kans is groot dat je nog wat vragen hebt over bezette laadpalen. Hieronder bespreek ik de meest gestelde vragen.

Het onnodig bezet houden van een laadpaal kan een boete opleveren van 95 euro. Dit hangt echter af van de gemeente, aangezien het parkeerbeleid per gemeente verschilt. Laadpaalkleven is echter niet altijd strafbaar. Zo heeft Amsterdam geen tijdslimiet voor het parkeren bij een laadpaal.

Je weet of een laadpaal bezet is door een laadpaal app te gebruiken. Laadpaal apps geven aan waar openbare laadpalen zich bevinden en of ze bezet zijn of niet. Met behulp van een kleur of icoontje kan je bezette en niet-bezette laadpalen van elkaar onderscheiden.

Laadpaalkleven is in sommige gemeentes strafbaar. Dit hangt af van het parkeerbeleid van je gemeente. De Hoge Raad heeft echter in zijn algemeenheid bepaalt dat als je parkeergeld betaalt, je geen boete kan ontvangen voor laadpaalkleven. Hoef je helemaal geen parkeergeld te betalen, dan heb je wel kans op een boete.

Ja, je kan bezwaar maken tegen een laadpaal. Ga naar officielebekendmakingen.nl en bekijk het verkeersbesluit dat voor jou van toepassing is. Binnen 6 weken na publicatie van het verkeersbesluit kan je een bezwaar indienen.

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

 • Algemene Plaatselijke Verordening. (z.d.). Kenniscentrum InfoMil.
 • Deze Tesla hangt al acht weken aan een laadpaal in Amsterdam: “Bizarre vertoning”. (2022, 27 mei). NH Nieuws.
 • Gerrits, J. (2023, 22 september). Mag u parkeren bij een laadpaal? 50five.
 • Niet-opladende auto op oplaadplek melden. (2023, 9 mei). Gemeente Den Haag.
 • NOS. (2022, 11 april). “Laadpaalklevers” riskeren boete van 95 euro. NOS.
 • Parkeren bij Laadpalen | Duiven. (z.d.-c). Gemeente Duiven.
Scroll naar boven