Jasper schrijver DIA

Jasper

Auteur & researcher

Jasper is een expert op het gebied van laadpalen en heeft zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van laadinfrastructuur. Met jaren schrijfervaring weet hij complexe zaken te vereenvoudigen en op een begrijpelijke manier over te brengen aan een breed publiek.

Zijn opgedane kennis en ervaring stellen hem in staat om waardevol en vakkundig advies te geven over de meest efficiënte en betrouwbare manier van elektrisch laden. De betrouwbaarheid en onpartijdigheid van Jasper sluiten goed aan bij de missie van DIA. De objectieve en waardevolle informatie bevordert de bewustwording en het begrip omtrent duurzame mobiliteit.

Het doel van Jasper is om laadpaalwijs.nl te versterken als betrouwbare bron. Als bron van informatie streeft hij naar een duurzamere levensstijl en een positieve bijdrage aan het milieu. Naast zijn werk voor DIA volgt hij de opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen aan de universiteit van Wageningen, wat zich richt op bedrijfskunde, economie en sociologie. De kennis die hij hier opdoet past hij toe op de werkzaamheden binnen DIA. De opgedane kennis helpt hem onder andere bij het doen van onderzoek. Tot slot kan hij hierdoor beter kijken vanuit het perspectief van de lezer en zorgen dat de tekst helder en begrijpelijk is. 

Jasper doet regelmatig onderzoek naar onderwerpen omtrent duurzaamheid. Veel van zijn publicaties verschijnen regelmatig in het nieuws:

Af en toe schrijft Jasper artikelen op andere websites om zo zijn expertise te delen. Een voorbeeld hiervan is zijn bijdrage aan het bekende online platform Frankwatching. Lees hier meer over Jasper als auteur op Frankwatching

Scroll naar boven