De beste gemeentes in Nederland om een elektrische auto te bezitten

De beste gemeentes in Nederland om een elektrische auto te bezitten

Laadpaalwijs heeft de grootste gemeentes van Nederland onderzocht en gekeken welke het meest gunstig zijn voor bezitters van een elektrische auto. De resultaten van dit onderzoek (incl. de afbeelding) mag door iedereen gepubliceerd en gedeeld worden, mits Laadpaalwijs als bron wordt vermeld.

Er is gekeken naar 4 factoren:

 • Aantal openbare laadpunten per 10.000 inwoners
 • Aantal openbare snellaadpunten per 10.000 inwoners
 • Openbare laadpuntengroei in de afgelopen 4 jaar
 • Laadpuntendekking

Beste gemeentes voor elektrische auto’s

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer het hoogst scoort ten opzichte van andere gemeentes in Nederland voor elektrische auto’s. Dit betekent dat je als elektrische rijder het beste terecht kan in Haarlemmermeer. De lijst ziet er als volgt uit:

 1. Haarlemmermeer
 2. Dordrecht
 3. Zwolle
 4. ‘s-Hertogenbosch
 5. Maastricht
 6. Amersfoort
 7. Breda
 8. Rotterdam
 9. Venlo
 10. Utrecht
 11. Apeldoorn
 12. Delft
 13. Amsterdam
 14. Deventer
 15. Westland
 16. Arnhem
 17. Ede
 18. Nijmegen
 19. Alphen aan den Rijn
 20. Almere
 21. Eindhoven
 22. Den Haag
 23. Zoetermeer
 24. Haarlem
 25. Alkmaar
 26. Tilburg
 27. Enschede
 28. Leiden
 29. Zaanstad
 30. Groningen
 31. Leeuwarden
 32. Emmen

Alhoewel Haarlemmermeer in de afgelopen 4 jaar niet bijzonder hard is gestegen in het aantal laadpunten, bieden ze relatief veel laadpunten en snellaadpunten per inwoner. Dit wil zeggen dat de gemeente al vroeg bezig is geweest met het plaatsen van de benodigde laadpunten. Niet gek, aangezien Schiphol onderdeel uitmaakt van de gemeente wat de hoeveelheid laadpunten deels kan verklaren.

In 9% van alle gebieden in Haarlemmermeer waar een (semi-) publieke laadpunt zou moeten staan, staat nog geen laadpunt. Vergeleken andere gemeentes is dit relatief hoog, wat betekent dat de laadpunten in Haarlemmermeer strategischer geplaatst moeten worden. Zo zijn alle gebieden waar behoefte is aan openbare laadpunten voldoende gedekt.

Zoals te zien is in de staafdiagram hieronder zijn ook Dordrecht en Zwolle uitstekende gemeentes in Nederland waar je als EV rijder terecht kan. Er is hier voldoende laadinfrastructuur om elektrische autobezitters van stroom te voorzien.

Leeuwarden en Emmen daarentegen zijn het minst aantrekkelijk voor elektrische auto’s. Beide gemeentes kennen een lage laadpuntendekking en hebben vergeleken de andere gemeentes weinig laadpunten per 10.000 inwoners. Wel is het aantal laadpunten in Emmen in de afgelopen 4 jaar met ruim 278% toegenomen. Alleen Maastricht en Venlo groeiden harder, wat betekent dat Emmen mogelijk met een inhaalslag bezig is. Hetzelfde kan niet gezegd worden van Leeuwarden die het minst hard is gestegen van alle gemeentes.

 • Gemiddeld: 33,79 als indexcijfer

De gemeente Emmen heeft inmiddels gereageerd en geeft aan dat de lage scoren te verklaren valt door de ruime woonomstandigheden. In een compacte of dichtbevolkte stad is volgens de woordvoerder van gemeente Emmen het bereik van een laadpaal veel groter en heb je per 10.000 inwoners al snel meer laadpalen nodig.

Laadpunten per 10.000 inwoners

Als we gaan kijken naar het aantal laadpunten per 10.000 inwoners, scoort Haarlemmermeer er met kop en schouder bovenuit. Verder scoren ’s Hertogenbosch, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam erg goed. Niet gek dat de grote gemeentes uit de G4-regio goed scoren, aangezien de randstad voorloopt op de rest van Nederland.

Helemaal onderaan staat Emmen met slechts 40 laadpunten per 10.000 inwoners. Dit is bijna vier keer zo weinig dan Haarlemmermeer met maar liefst 156 laadpunten per 10.000 inwoners. Alhoewel Emmen helemaal onderaan staat, heeft de gemeente wel ingezet op snellaadpunten. Met 2,29 snellaadpunten per 10.000 inwoners staat Emmen op plek 19 in de lijst van openbare snelladers.

 • Gemiddeld: 95 laadpunten per 10.000 inwoners

Snellaadpunten per 10.000 inwoners

Als het aankomt op het aantal snellaadpunten in Nederland, dan staan Haarlemmermeer, Dordrecht en Apeldoorn aan kop. Zij hebben twee keer zoveel openbare snellaadpunten dan het gemiddelde. Vlak hieronder staan Zwolle en Arnhem die op een vierde en vijfde plek komen te staan.

Leiden staat helemaal onderaan met 0 openbare snelladers (het betreft hier snellaadpunten met meer dan 50 Kw). Opvallend is dat een gemeente met veel laadpunten niet per direct veel snellaadpunten heeft. Een voorbeeld hiervan is Den Haag met 115 laadpunten per 10.000 inwoners, maar slechts 0,95 snellaadpunten per 10.000 inwoners. Dit hoeft niet altijd slecht te zijn, gezien het feit dat niet elk gebied zich leent voor een snellader.

 • Gemiddeld: 2,46 snellaadpunten per 10.000 inwoners

Laadpuntengroei in de afgelopen 4 jaar

In de afgelopen 4 jaar (tussen 31 maart 2020 en 31 maart 2024) is het aantal laadpunten het hardst gestegen in Maastricht en Venlo. Maastricht had een groei van maar liefst 354% en Venlo 337%. Beide gemeentes scoren vrij laag wat betreft het aantal laadpunten per 10.000 inwoners, wat erop kan wijzen dat Limburg met een inhaalslag bezig is.

Helemaal onderaan staan Leeuwarden en Leiden. Zeker Leeuwarden loopt achter, omdat ze al weinig laadpunten per 10.000 inwoners hebben. Opvallend is dan weer wel dat Leeuwarden vrij goed scoort op het aantal snellaadpunten per inwoner. Om de rest van de gemeentes bij te houden zullen ze meer openbare laadpunten moeten plaatsen en zich minder moeten focussen op snellaadpunten.

Exact het tegenovergestelde gebeurt als we kijken naar Leiden. Leiden heeft geen snellaadpunten, maar scoort wel een stuk beter op het aantal laadpunten per 10.000 inwoners.

 • Gemiddeld: 194% groei aantal laadpunten in de afgelopen 4 jaar

Laadpuntendekking

Kijkend naar de laadpuntendekking kunnen er veel conclusies getrokken worden. Amersfoort, Zoetermeer en Leiden scoren het beste, wat betekent dat hier geen gebieden zitten die niet gedekt worden door een laadpunt. Het gaat hier enkel om gebieden waar wel een laadpunt zou moeten staan, maar niet staat.

Dit kan verklaren waarom Emmen in de afgelopen 4 jaar weinig openbare laadpunten heeft geplaatst, omdat ze de meeste gebieden al gedekt hebben.

In Emmen en Leeuwarden daarentegen zijn relatief veel gebieden waar een laadpunt zou moeten staan, maar nog niet is geplaatst. Dit komt overeen met het aantal laadpunten per 10.000 inwoners, waar beide gemeentes ook laag scoren. Er is dus zeer waarschijnlijk geen sprake van het verkeerd plaatsen van laadpunten, maar het gebrek aan investeringen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor Enschede, Groningen en Apeldoorn.

 • Gemiddeld: 9% van de rasters niet gedekt door minstens één (semi-) publieke laadpaal

*Met een raster wordt een gebied van 500×500 meter bedoeld.

EU klimaatdoel in 2030

Om de klimaatdoelen van de EU in 2030 te halen moet de CO2-uitstoot van auto’s in de EU met 50% zijn verminderd ten opzichte van 1990. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het Klimaatakkoord, voorspelt dat er 1,7 miljoen laadpunten nodig zijn in 2030 om alle elektrische personenauto’s te kunnen laden.

Om aan de behoefte van alle elektrische rijders te voldoen moet er een basisnetwerk zijn. Een basisnetwerk betekent dat op elke locatie waar publiek laden op bestemming voor de hand ligt een laadpunt aanwezig is. Alhoewel dit basisnetwerk al aardig vorm begint te krijgen, moeten gemeentes zich blijven inzetten. Niet alleen om aan de basisbehoeftes te voldoen, maar ook om het voor toekomstige elektrische rijders aantrekkelijker te maken.

Methodologie

Voor het verzamelen van het aantal laadpunten, snellaadpunten, laadpuntengroei en laadpuntendekking is de meest recente data (31 maart 2024) van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur gebruikt. De NAL is een samenwerking tussen verschillende partijen, zoals het het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de NAL hebben overheden, netbeheerders en marktpartijen afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het aantal laadpunten meegroeit met de toenemende vraag. 

Voor het verzamelen van de inwonersaantallen is de meest recente data (maart 2024) gebruikt van het CBS. Hiermee is berekend hoeveel laadpunten en snellaadpunten de gemeente heeft per 10.000 inwoners.

In dit onderzoek is enkel gekeken naar elektrische auto’s en niet naar andere elektrische voertuigen, zoals vrachtwagens. Hiervoor zijn speciale laadpunten en die zijn niet meegenomen in de datasets. Verder zijn in dit onderzoek particuliere laadpunten buitenwege gelaten en is enkel gefocust op publiek laadpunten en semi-publieke laadpunten. Met een semi-publiek laadpunt wordt een laadpunt bedoelt dat is opengesteld voor publiek, op een private locatie. Tot slot zijn alleen gemeentes met minimaal 100.000 inwoners onderzocht, oftewel de 32 grootste gemeentes van Nederland.

Let op dat hier enkel wordt gesproken over laadpunten en niet laadpalen. Laadpalen kunnen immers beschikken over meerdere laadpunten.

Zoals aan het begin is vermeld zijn de aantrekkelijkste gemeentes voor elektrische auto’s gemeten aan de hand van 4 factoren:

 • Aantal laadpunten per 10.000 inwoners
 • Aantal snellaadpunten per 10.000 inwoners
 • Laadpuntengroei in de afgelopen 4 jaar
 • Laadpuntendekking

Voor elke factor heeft de gemeente een score gekregen die allemaal even zwaar meewegen. Om deze scoren met gemeentes onderling te vergelijken zijn indexcijfers gebruikt. Uiteindelijk zijn de 4 indexcijfers van elke gemeente bij elkaar opgeteld en is daar het gemiddelde van berekend. De gemeente met het hoogste indexcijfer scoort het hoogst op alle 4 de factoren, wat betekent dat ze het meest gunstig zijn voor elektrische auto’s.

Elke gemeente wordt door de NAL vertaald in CBS-rastercellen van 500×500 meter. Op basis van de stedelijkheidsgraad van elk raster wordt bepaald of hier minstens één (semi-) publieke laadpaal zou moeten staan. Laadpaalwijs heeft het aantal rasters waar geen (semi-) publieke laadpaal staat (maar wel zou moeten staan) gedeeld door het totaal aantal rasters waar een (semi-) publieke laadpaal moet staan. Dit is vervolgens met honderd vermenigvuldigd om in procenten uit te drukken.

Download het Excel-bestand hieronder om zelf alle verzamelde data te bekijken.

Over Laadpaalwijs

Laadpaalwijs.nl adviseert consumenten op het gebied van elektrisch rijden en laden. Daarnaast doen ze regelmatig onderzoek naar de nieuwste ontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit. Hiermee proberen zij een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en in het speciaal laadinfrastructuur. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie over het onderzoek of over de website kunt u contact opnemen met de redactie van laadpaalwijs.nl. Stuur een mailtje naar info@laadpaalwijs.nl of neem telefonisch contact op: 06 51 89 25 92. 

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

Scroll naar boven