Welke subsidies zijn er voor laadpalen in 2024?

De overheid biedt allerlei mogelijkheden om subsidie aan te vragen omtrent elektrisch rijden. Maar hoe zit het met laadpalen? In dit artikel worden alle subsidieregelingen voor laadpalen onder elkaar gezet.

  • Er zijn op dit moment op landelijk niveau geen laadpaal subsidies beschikbaar voor particulieren.
  • Als je als ondernemer wil investeren in milieuvriendelijke bedrijfstechnieken kan je gebruik maken van de MIA of Vamil voor belastingvoordeel.
  • Als VvE kan je subsidie krijgen voor oplaadpuntenadvies en het aanleggen van basisinfrastructuur.
  • Het is mogelijk om bij je gemeente gratis een openbare laadpaal in je buurt te plaatsen.

Subsidie laadpaal particulier

Er zijn op dit moment op landelijk niveau geen laadpaal subsidies beschikbaar voor particulieren. We spreken van een particuliere laadpaal zodra deze op je eigen naam is aangeschaft. Je zult dus de volle prijs moeten betalen voor de installatie van de laadpaal en de laadpaal zelf.

Voor de aanschaf van een elektrische auto bestaat er wel een subsidieregeling, genaamd Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulier (SEPP). In dit geval kan je €2.950 subsidie krijgen voor een nieuwe elektrische auto en €2.000 voor een occasion (RVO, 2022).

Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal geen subsidies zijn voor laadpalen. Afhankelijk van je situatie zijn er mogelijk wat interessante regelingen.

Subsidie laadpaal zakelijk

Ga je een laadpaal zakelijk aanschaffen, dan zijn er wel een paar beschikbare subsidieregelingen. Let op: er is pas sprake van een zakelijk laadpaal zodra je deze aanschaft op naam van de onderneming. Pas als de aanschaf van de laadpaal als investering wordt gezien kom je in aanmerking voor een van deze regelingen.

Als je als ondernemer wil investeren in milieuvriendelijke bedrijfstechnieken kan je gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Tot slot kan de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) interessant zijn .

De MIA/Vamil is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. De regeling is niet beschikbaar voor particulieren (RVO, 2017).

MIA

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek dat kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Dit betekent dat je een bepaald percentage van de investeringskosten van de fiscale winst kunt aftrekken waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Vamil

Met de Vamil kan je 75% van de investeringskosten afschrijven. Door het afschrijven van deze kosten wordt de fiscale winst lager, waardoor je minder belasting betaalt. Sinds 2022 kom je alleen nog in aanmerking voor deze subsidieregeling als je van plan bent om een slimme laadpaal te plaatsen.  

Subsidie laadpaal VvE

VvE’s kunnen gebruik maken van 2 soorten subsidies.

Als je deel uit maakt van de Vereniging van Eigenaren heb je toestemming nodig om een laadpaal te plaatsen. Met de VvE stel je vervolgens een werkplan op waarin alle onderlinge afspraken staan. Het opstellen van zo’n laadplan kan ingewikkeld en tijdrovend zijn.

Om dit proces te versnellen kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor deskundig laadpuntenadvies. Deze subsidie valt onder de regeling Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

Het subsidiebedrag komt uit op 75% van de advieskosten (incl. btw) met een maximum van €1.500 (RVO, 2024).

Bewoners kunnen alleen laadpunten plaatsen zodra de basisinfrastructuur op order is. Deze infrastructuur (denk aan elektriciteitsleidingen en onderverdeelkasten) maakt het mogelijk om elektrische voertuigen snel en slim te laden.

De verantwoordelijkheid voor het aanleggen van deze basisinfrastructuur ligt bij de VvE. Hier kan de VvE een maximale subsidie voor krijgen van €100 per parkeerplaats (RVO, 2024).

Gratis openbare laadpaal aanvragen

Op landelijk niveau zijn er geen subsidieregelingen voor particulieren, maar bij veel gemeentes kan je wel gratis een openbare laadpaal aanvragen. Let op dat het hier gaat om een publieke laadpaal, wat betekent dat iedereen er gebruik van kan maken.

Een openbare laadpaal laten plaatsen door de gemeente kan geheel kosteloos en alleen als je in het bezit bent van een elektrische of plug-in hybride auto. De aanvraag kan eenvoudig via laadpaalnodig.nl (Laadpaal nodig, z.d.). Hier vind je ook meer informatie over de gemeente in kwestie.

Let erop dat niet alle gemeentes beschikken over deze regeling. De aanvraag kan tussen de 4 en 6 maanden duren, maar ook dat verschilt en kan uitlopen tot een jaar.

Veelgestelde vragen

Mogelijk heb je nog wat vragen omtrent laadpalen en subsidies. Hieronder bespreek ik de meest gestelde.

Voor particulieren laadpalen bedraagt de subsidie €0. Voor het aanschaffen van zakelijke laadpalen geldt een investeringsaftrek dat kan oplopen tot 45% en een afschrijving van 75% van de investeringskosten. VvE’s kunnen maximaal €1.500 subsidie krijgen voor oplaadpuntenadvies.

Ja, een laadpaal is fiscaal aftrekbaar voor zowel ondernemingen als particulieren. Voor particulieren geldt dat ze tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 een aanspraak kunnen maken op een belastingvoordeel van 30%.

Het aanvragen van een publieke laadpaal bij de gemeente is geheel gratis. Let erop dat iedereen gebruik kan maken van deze laadpaal en dat de kosten voor elektrisch rijden bij publiek laden vaak hoger zijn dan bij privé laden.

De subsidieregelingen MIA en Vima voor onder andere zakelijke laadpalen kunnen beide aangevraagd worden bij de RVO. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van de SVVE welke is bedoelt voor VvE’s. Het aanvragen van een gratis publieke laadpaal kan bij je gemeente.

Bronnen

Laadpaalwijs hanteert strikte richtlijnen voor het verzamelen van betrouwbare informatie. Kom meer te weten over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud accuraat en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

  • Laadpaal nodig – direct online een laadpaal aanvragen in uw gemeente. (z.d.). Laadpaal nodig.
  • MIA en Vamil voor ondernemers. (2017, 23 augustus). RVO.nl.
  • Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s particulieren (SEPP). (2022, 9 december). RVO.nl.
  • SVVE: subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. (z.d.). RVO.nl.
Scroll naar boven